Pageloader

น้ำยาฆ่าเชื้อ Amity Virusolve+

/น้ำยาฆ่าเชื้อ Amity Virusolve+

Virusolve+ Spray RTU Virusolve+ ผลิตภัณฑ์น้ํายาฆ่าเชื้อโรคแบบ High Level นําเข้าจากประเทศอังกฤษ เป็นนวัตกรรม ใหม่ของสารผสม ซึ่งมีส่วนประกอบเป็นสารจําพวก Dodecylamine เป็นสารละลายปลอดสารพิษ อย่างสมบูรณ์ อันตรายต่อสุขภาพ และย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ ผลิตภัณฑ์มีประสิทธิภาพสูงในการทําความสะอาดและกําจัดเชื้อโรคต่าง ไม่มีส่วนประกอบของอัลดีไฮด์หรือคลอรีนที่เป็น Virusolve+ ต่อต้านแบคทีเรีย สปอร์ของแบคทีเรีย เชื้อราและไวรัส สําหรับเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์รวม ถึงพื้นผิวต่าง ๆ 

Virusolve+ ไม่เพียงแค่หยุดการเจริญเติบโตของจุลชชีพนั้น ๆ แต่ได้ทดสอบแล้วว่าสามารถฆ่าจุลชีพ ทุกประเภทได้ ด้วยการรบกวน RNA ซึ่งเป็นองค์ประกอบหลักของจุลชีพ ปลอดภัยและเหมาะที่จะใช้ กับพื้นผิวทุกประเภท ไม่มีสี ไม่มีกลื่นฉุนที่ก่อให้เกิดการระคายเคืองต่อระบบทางเดินหายใจ รูป แบบของ Virusolve+ มีหลากหลายรูปแบบ ได้แก่รูปแบบพร้อมใช้งาน รูปแบบเข้มข้นไม่มีกลื่นและ รูปแบบผ้าชุบน้ํายา 

ผลิตภัณฑ์สามารถใช้ฆ่าเชื้อโรค ป้องกัน และควบคุมโรคในสถานประกอบการดังนี้ 1.โรงพยาบาล 2.ห้องปฎิบัติการ 3.สัตวแพทย์ 4.ทันตกรรม 5.ศูนย์สุขภาพ 6.คลีนิคศัลยกรรม 7.สถานความงาม 8.ร้านทําเล็บ 9.โรงแรม 10.โรงเรียน 11.โรงหนัง 12.ร้านสัก 13.บ้านหรือพื้นที่เตรียมทําอาหาร 14.รถยนต์ รถโดยสารสาธารณะ 

ดาวน์โหลด Catalog ใบอนุญาตเป็นตัวแทนจําหน่าย