Pageloader

Virusolve+ Concentrate

Virusolve+ Concentrate

ขนาด 5L
ลักษณะการใช้งาน
น้ำยาฆ่าเชื้อแบบเข้มข้น ต้องผสมน้ำให้เจือจางก่อนใช้ ใช้ทำความสะอาด และฆ่าเชื้อประสิทธิภาพสูง ใช้กำจัดแบคทีเรีย, มัยโคแบคทีเรีย, เชื้อรา, ไวรัสและสปอร์ Virusolve + ไม่เพียงแต่ทำให้จุลินทรีย์โตช้าลง แต่แสดงให้ เห็นว่าสามารถฆ่าเชื้อได้โดยการรบกวน RNA ของจุลินทรีย์อีกด้วย

คุณสมบัติ

 • เหมาะสำหรับฆ่าเชื้อและทำความสะอาดเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์
 • มีความเป็นพิษต่ำ ไม่มีส่วนผสมของคลอรีนหรืออัลดีไฮด์
 • มีประสิทธิภาพสูงในการทำลายไวรัส แบคทีเรีย เชื้อรา ยีสต์ รวมถึง MRSA, C. diff, ไวรัสตับอักเสบบี, เอชไอวี, E, Coli ESBL และ NDM1
 • มีประสิทธิภาพสูงในการทำลายสปอร์ของแบคทีเรีย
 • มีประสิทธิภาพต่อไวรัสชนิดที่ไม่มีการห่อหุ้มที่ยาก เช่น Polio,Adenovirus และNorovirus
 • อเนกประสงค์ใช้งานง่ายและคุ้มค่า
 • รับรองโดยห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรอง

เหมาะสำหรับใช้งาน

 • โรงพยาบาล
 • ห้องปฏิบัติการ
 • ศูนย์สุขภาพ
 • ทันตกรรม
 • สัตวแพทย์
 • คลีนิคเสริมความงาม
 • ร้านเสริมสวย, ร้านทำเล็บ, ร้านสัก • โรงเรียน, โรงแรม โรงภาพยนต์
 • บ้าน, พื้นที่เตรียมอาหาร

คำแนะนำการใช้งาน : ผลิตภัณฑ์ที่มีความเข้มข้นต้องเจือจางก่อนใช้งาน
ขั้นที่1 ล้างทำความสะอาดอุปกรณ์ด้วยเอนไซม์
ขั้นที่2 แช่ไว้ประมาณ 5-10 นาที
ขั้นที่3 ล้างในน้ำที่ผ่านการฆ่าเชื้อแล้วตากให้แห้งด้วยวัสดุที่ผ่านการฆ่าเชื้อ
ขั้นที่4 นำอุปกรณ์เก็บในที่สะอาด พร้อมใช้งาน