Pageloader

Virusolve+ N

ขนาด 5L
ลักษณะการใช้งาน
Viruzyme® N น้ำยาทำความสะอาดเอนไซม์ใช้สำหรับการทำความสะอาด ด้วยตนเอง, เครื่องฆ่าเชื้ออุปกรณ์, ระบบประมวลผลและกำจัดสิ่งปนเปื้อน Viruzyme® N เป็นเป็นเอนไซม์ที่มีค่าความเป็นกลาง ไว้ใช้สำหรับล้าง เครื่องมือที่ได้รับความเสียหายจากสารเคมี โดยไม่ให้เกิดฟองหรือไม่ทำให้ เกิดการกัดกร่อนไปยังเครื่องมือหรืออุปกรณ์ น้ำยามีความเข้ากันได้ดีกับ สแตนเลส, อลูมิเนียม, อลูมิเนียม, วัสดุชุบโครเมียม, วัสดุสังเคราะห์,ยาง, น้ำยาง, แก้วและเซรามิก

คุณสมบัติหลัก

 • เหมาะสำหรับการใช้กำจัดสารโปรตีนสารอินทรีย์กับอุปกรณ์ที่ค่อนข้าง เปราะบาง
 • มีฟองน้อย
 • ใช้การผสมของเอนไซม์ protolytic และสารลดแรงตึงผิวเสริมฤทธิ์ซึ่งเพิ่ม ความปลอดภัย:
  – มีความเป็นพิษต่ำ
  – กลิ่นไม่ฉุน
 • ลดความเสียหายและซ่อมแซมเครื่องมืออุปกรณ์

เหมาะสำหรับใช้งาน

 • โรงพยาบาล
 • ห้องปฎิบัติการ • ศูนย์สุขภาพ
 • ทันตกรรม
 • สัตวแพทย์

คำแนะนำการใช้งาน : ผลิตภัณฑ์ที่มีความเข้มข้นต้องเจือจางก่อนใช้งาน
ขั้นที่1 ใช้หลังจากฉีด Prefoam
ขั้นที่2 แช่ชิ้นส่วนเป็นเวลา 10 นาทีในสารละลาย Viruzyme lll เจือจาง อนุญาต 3 นาทีหากใช้เครื่องอัลตราโซนิก โดยใช้อุณหภูมิสารละลาย ระหว่าง 20-40 องศา
ขั้นที่3 ล้างออกด้วยน้ำสะอาด
ขั้นที่4 นำอุปกรณ์เก็บในที่สะอาดพร้อมใช้งาน