Pageloader

Virusolve+ Ready to use Spray

Virusolve+ Ready to use Spray

ขนาด 100ML/ 750ML/ 5L(Refill)
ลักษณะการใช้งาน
น้ำยาฆ่าเชื้อชนิดสเปรย์พร้อมใช้งานสำหรับทำความสะอาดและฆ่า เชื้อโรคประสิทธิภาพสูง ใช้กำจัดแบคทีเรีย, มัยโคแบคทีเรีย, เชื้อรา, ไวรัสและ สปอร์ Virusolve + ไม่เพียงแต่ทำให้จุลินทรีย์โตช้าลง แต่ แสดงให้เห็นว่าสามารถฆ่าเชื้อได้โดยการรบกวน RNA ของจุลินทรีย์ อีกด้วย

คุณสมบัติ

 • เหมาะสำหรับฆ่าเชื้อและทำความสะอาดเครื่องมืออุปกรณ์ทางการ แพทย์ รวมถึงพื้นผิวต่าง ๆ
 • มีความเป็นพิษต่ำ ไม่มีส่วนผสมของคลอรีนหรืออัลดีไฮด์
 • มีประสิทธิภาพสูงในการทำลายไวรัส แบคทีเรีย เชื้อรา ยีสต์ รวมถึง MRSA, C. diff, ไวรัสตับอักเสบบี, เอชไอวี, E, Coli ESBL และ NDM1
 • มีประสิทธิภาพสูงในการทำลายสปอร์ของแบคทีเรีย
 • มีประสิทธิภาพต่อไวรัสชนิดที่ไม่มีการห่อหุ้มที่ยาก เช่น Polio,Adenovirus และNorovirus
 • อเนกประสงค์ใช้งานง่ายและคุ้มค่า
 • รับรองโดยห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรอง

เหมาะสำหรับใช้งาน

 • โรงพยาบาล
 • ห้องปฏิบัติการ
 • ศูนย์สุขภาพ
 • ทันตกรรม
 • สัตวแพทย์
 • คลีนิคเสริมความงามร้านเสริมสวย, ร้านทำเล็บ, ร้านสัก • โรงเรียน, โรงแรม โรงภาพยนต์บ้าน, พื้นที่เตรียมอาหาร