Pageloader

Viruzyme III

ขนาด 5L

ลักษณะการใช้งาน

น้ำยาล้างสารชีวภาพชนิดใหม่ โดยการผสมผสานของเอนไซม์ไว้ทั้ง 3 ชนิด มันถูกออกแบบเพื่อใช้กับการล้างทำความสะอาดเครื่องมืออุปกรณ์ ทางการแพทย์, เครื่องมือผ่าตัด, ทันตกรรม, หรืออุปกรณ์ส่องกล้องต่าง ๆ จะล้างด้วยตัวเอง หรือใช้เครื่องล้างอัลตร้าโซนิค; สามารถกำจัดโปรตีน ขั้นสูง, ไขมัน, สารอินทรีย์อื่น ๆ หรือแม้กระทั่งเลือดที่ติดแห้งฝังลึก การ ทำงานของ Viruzyme III ถือว่ามีประสิทธิภาพสูงและปลอดภัยสำหรับการ ทำความสะอาดด้วยมือหรือเครื่องล้างอัลตร้าโซนิคและยังกำจัดสารหรือ สิ่งสกปรกได้หลากหลายชนิด

คุณสมบัติหลัก

 • ทำความสะอาดหรือกำจัดคราบโปรตีนหรือสารอินทรีย์ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ
 • ส่วนผสมหลักเป็นเอนไซม์ทั้ง 3 ชนิด คือ โปรโทไลทิค อะไมเลส และเอนไซม์ไลเปส
  – มีคามเป็นพิษต่ำ
  – ไม่มีกลิ่นฉุน
 • ลดการเสียหายและซ่อมแซม ความเข้ากันได้ดีของส่วนผสมกับวัส ดุ ไม่ตรึง ไม่มีสารกรัดกร่อน
 • เข้ากันได้ดีกับน้ำ
 • มีฟองอ่อน ๆ ช่วยให้ทำความสะอาดอุปกรณ์ได้ดีขึ้น ช่วยลดเวลา การความสะอาด

เหมาะสำหรับใช้งาน

 • โรงพยาบาล
 • ห้องปฎิบัติการ • ศูนย์สุขภาพ
 • ทันตกรรม
 • สัตวแพทย์

คำแนะนำการใช้งาน : ผลิตภัณฑ์ที่มีความเข้มข้นต้องเจือจางก่อนใช้งาน
ขั้นที่1 ใช้หลังจากฉีด Prefoam
ขั้นที่2 แช่ชิ้นส่วนเป็นเวลา 10 นาทีในสารละลาย Viruzyme lll เจือจาง อนุ ญาต 3 นาทีหากใช้เครื่องอัลตราโซนิก โดยใช้อุณหภูมิสารละลายระหว่าง 20-40 องศา
ขั้นที่3 ล้างออกด้วยน้ำสะอาด
ขั้นที่4 นำอุปกรณ์เก็บในที่สะอาดพร้อมใช้งาน